Partnerzy szkoły

Zbigniew Herbert
Wyświetl wszystkich

Global Seal of Biliteracy

Nauka języka polskiego poza granicami Polski jest niewątpliwie potrzebna nie tylko do porozumiewania się, ale również do poznania naszej bogatej historii, tradycji i kultury. W ten sposób przekazujemy kolejnym pokoleniom wiedzę o naszym kraju rodzinnym i dbamy o podtrzymywanie tożsamości narodowej.

Aby bardziej podkreślić i docenić umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz korzyści wynikających ze jego znajomości, od dwóch lat przeprowadzamy pisemny egzamin maturalny na podstawie stanowego testu poprawności językowej Stamp 4S, przygotowany przez Avant Assessment.

Zdany test kwalifikuje naszych absolwentów do otrzymania wyróżnienia językowego w postaci pieczęci. Na podstawie tego testu uczniowie mogą otrzymać w swoich macierzystych szkołach średnich Seal of Biliteracy, a w szkołach polonijnych Global Seal of Biliteracy. Po otrzymaniu certyfikatów, stają się posiadaczami dokumentu stanowego poświadczającego ich kompetencje językowe z języka polskiego.

W programie Global Seal of Biliteracy są dwa rodzaje certyfikatów przyznawanych w zależności od wyników testu, określających poziom biegłości językowej. Są to:

  • Functional Fluency Award,
  • Working Fluency Award.

Każdy certyfikat potwierdz umiejętności językowe i jest unikalnie numerowany, co zwiększa jego wiarygodność. Wielu uczniów prezentuje go wraz ze swoim CV podczas ubiegania się na określone studia lub w rozmowie z przyszłym pracodawcą.

Więcej informacji można znaleźć na theglobalseal.com

Global Seal of Biliteracy

Polub nas na FB