O szkole

Zbigniew Herbert

Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Zbigniewa Herberta w Palos Heights powstała w 2015 roku w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców południowo-zachodnich przedmieść Chicago.

Nasza szkoła realizuje program w oparciu o „Podstawę programową dla uczniów uczących się za granicą” wydaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2010 roku; a także przygotowuje uczniów do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego. Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego.

Jesteśmy placówką edukacyjną, która zapewnia najwyższą jakość nauczania, nowoczesne metody dydaktyczne oraz program dostosowany do indywidualnych potrzeb studentów. Nasza szkoła za nadrzędny cel obrała kształcenie kompetencji językowych, rozwijanie skutecznego porozumiewania się zarówno w mowie, jak i w piśmie. Sprawne posługiwanie się językiem umożliwi naszym studentom dostęp do tekstów literackich oraz zapoznanie się z polską kulturą i sztuką.

Atutem szkoły jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna, przyjazna atmosfera oraz spersonalizowany przekaz dopasowany do możliwości ucznia.

Zapewniamy dodatkowe zajęcia, świetlicę oraz kółka zainteresowań.

Szkoła oferuje naukę religii w języku polskim, opiekę duchową nad programem katechetycznym sprawuje ks. dr Jacek Wrona. Przyjęcie sakramentów świętych odbywa się w parafii Sacred Heart Church w Palos Hills.

W centrum Szkoły Języka i Kultury Polskiej im. Zbigniewa Herberta znajduje się uczeń!

Partner szkoły

Polish Roman Catholic Union of America Wyświetl wszystkich

Polub nas na FB