Partnerzy szkoły

Zbigniew Herbert
Wyświetl wszystkich

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" jest organizacją pozarządową powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego, który był prezesem do 2008 roku.

Stowarzyszenie działa pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i współpracuje z Ministrem Spraw Zagranicznych. Stowarzyszenie, traktując swoją pracę jako służbę, stale rozwija zakres zaangażowania w celu umacnianiu więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną. Stowarzyszenie realizuje zadania państwowe zlecane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Sportu.

Celami Stowarzyszenia są m.in.:

  • Inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, turystyki i sportu;
  • Propagowanie, wspieranie i prowadzenie nauczania języka polskiego oraz podtrzymywania jego znajomości wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą;
  • Upowszechnianie w środowiskach polonijnych wiedzy o kulturze polskiej i współczesnych zjawiskach w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym kraju;
  • Pogłębianie w Polsce wiedzy o Polonii i emigracji;
  • Działanie na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju;
  • Pomoc w zapewnieniu opieki duszpasterskiej w języku polskim;
  • Wspieranie dążeń emigracji i środowisk polonijnych do umacniania swych pozycji społeczno-ekonomicznych w krajach osiedlenia;
  • Obrona praw polskiej mniejszości narodowej;
  • Działanie na rzecz rozwoju regionalnego.

Wśród założycieli i członków "Wspólnoty Polskiej" było wielu senatorów i posłów, działaczy niepodległościowych, hierarchów kościelnych i wybitnych naukowców, rozumiejących potrzebę współpracy z Rodakami rozsianymi po świecie. Obecnie w Stowarzyszeniu działa ponad 4 tysięcy członków skupionych w 23 oddziałach terenowych. "Wspólnota Polska" prowadzi Domy Polonii w Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu, Lublinie, Ostródzie i Warszawie oraz Dom Polonii - Zamek w Pułtusku.

"Wspólnota Polska" wspiera struktury związków Polaków na Wschodzie i organizacje polonijne w świecie (565 podmiotów z 54 krajów). Pomaga szkołom polonijnym, zespołom artystycznym, redakcjom mediów polonijnych, klubom sportowym, drużynom harcerskim, parafiom oraz świadczy pomoc charytatywną.

W Polsce organizuje m.in. szereg projektów edukacyjnych dla młodzieży, wymianę w ramach programu "Szkół Patronackich", warsztaty metodyczne dla nauczycieli, kursy dla repatriantów. Każdego roku zaprasza na wypoczynek letni do kraju ponad 6 tys. dzieci ze Wschodu oraz 2 tys. dzieci w ramach akcji "Lato z Polską". Udziela również pomocy stypendialnej młodzieży na naukę w polskich uczelniach wyższych, z której korzysta ok. 200-300 studentów.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", jej strukturach, historii, rozwoju i planach na przyszłość, znajdziecie Państwo na polskojęzycznej stronie pod adresem http://wspolnotapolska.org.pl/

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Polub nas na FB