Wiadomości

Zbigniew Herbert
Wyświetl wszystkie

Obowiązek dyżuru rodziców w ciągu roku szkolnego

Przypominany o obowiązku dyżuru rodziców raz w ciągu roku szkolnego w czasie trwania zajęć w godzinach od 9:00am do 1:00pm. Osoba dyżurująca powinna zgłosić się do sekretariatu szkoły 15 minut przed rozpoczęciem dyżuru.

W przypadku nie wywiązania się z tego podstawowego obowiązku, do opłaty za szkołę zostanie doliczona kwota $50.

Obowiązki osoby dyżurującej:

  • otoczenie opieką uczniów, którzy czekają na zajęcia lekcyjne,
  • przestrzeganie porządku na korytarzach i w łazienkach,
  • pomoc nauczycielom w przygotowaniu materiałów potrzebnych do lekcji (wykonanie kopii, przyniesienie pomocy szkolnych itp.),
  • zwracanie uwagi, aby uczniowie samodzielnie, bez pozwolenia nie wychodzili z budynku szkolnego,
  • zwracanie uwagi, aby uczniowie nie wchodzili samodzielnie do audytorium i na salę gimnastyczną,
  • powiadomienie personelu szkoły o wszelkich zauważonych incydentach lub niebezpiecznych przedmiotach przyniesionych na teren szkoły,
  • zwracanie uwagi na osoby obce przebywające na terenie budynku szkolnego.

Dyżur kończy się o godzinie 1:00pm, po uprzednim sprawdzeniu porządku na korytarzach i w łazienkach. Po zakończonym dyżurze należy zgłosić się do sekretariatu szkoły i podpisać formę potwierdzającą odbycie dyżuru.

Jeżeli macie Państwo pytania prosimy o kontakt emailowy na info@szkolaherberta.com lub telefoniczny

  • Dorota Rosińska – (708) 769-7482
  • Sylwia Koszarek - (773) 908-1188
  • Irena Woźniak – (630) 863-2759

Partner szkoły

VC Taxes & Accounting Wioletta Cieply Wyświetl wszystkich

Polub nas na FB