Wiadomości

Zbigniew Herbert
Wyświetl wszystkie

5-lecie szkoły im. Zbigniewa Herberta

Drodzy rodzice i przyjaciele szkoły,

Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Zbigniewa Herberta powstała 21 kwietnia 2015 roku w odpowiedzi na rosnące wśród mieszkańców południowo - zachodnich przedmieść Chicago zapotrzebowanie na nowoczesną i dynamiczną polonijną placówkę edukacyjną. 

Od samego początku za nadrzędny cel obraliśmy kształcenie kompetencji językowych i rozwijanie skutecznego porozumiewania się zarówno w mowie jak i piśmie, przy zapewnieniu najwyższego poziomu nauczania oraz nowoczesnego programu dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczniów.

W trakcie pięcioletniej działalności rozwinęliśmy również szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Jako jedyna placówka w szkolnictwie polonijnym oferujemy zajęcia nauki języka hiszpańskiego. Fantazje Plastyczne to program stawiający na rozwój talentów plastyczno-artystycznych w każdej grupie wiekowej. Klub Młodego Czytelnika z kolei ma na celu zachęcenie uczniów do regularnego czytania. A nasza orkiestra szkolna to doskonały sposób na rozwijanie umiejętności muzycznych.

Od początku działalności oferujemy również program katechetyczny w języku polskim.

 Przewodnim atutem naszej szkoły jest dynamiczna i wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która w połączeniu ze świetną atmosferą i wysokim poziomem nauczania powoduje, że każde zajęcia w Szkole im. Herberta to radość nauki!

Pięciolecie istnienia naszej placówki to doskonała okazja do podsumowania działalności i przeanalizowanie dotychczasowych osiągnięć, aby dzięki wyciągniętym wnioskom skoncentrować się na jeszcze lepszych i efektywniejszych formach edukacyjnych.

Naszemu wspaniałemu gronu pedagogicznemu i współpracownikom szkoły życzymy, aby satysfakcja z dotychczasowego dorobku była motywacją dalszej działalności i źródłem jeszcze lepszych pomysłów.

Uczniom Szkoły im. Herberta życzymy, by nie przestawali w zgłębianiu wiedzy o kulturze i języku polskim nawet po jej ukończeniu, a po latach wspominali naszą szkołę i naukę w niej z dumą i zadowoleniem.

Wszystkim rodzicom, opiekunom, współpracownikom i przyjaciołom Szkoły im. Herberta serdecznie dziękujemy za ogromne wsparcie i bezinteresowną pomoc – to dzięki Wam możemy się rozwijać i jeszcze lepiej nauczać. Dziękujemy!

Dyrektor szkoły

Irena Woźniak


5 lat szkoły im. Herberta

Partner szkoły

Global Seal of Biliteracy Wyświetl wszystkich

Polub nas na FB