Wiadomości

Zbigniew Herbert
Wyświetl wszystkie

Pierwszy ogólnokrajowy egzamin z języka polskiego

Poniższy tekst pochodzi z komunikatu prasowego wydanego przez Misję Polską przy Zespole Szkół w Orchard Lake, MI.
Zobacz oryginał w pdf:
PO POLSKU · IN ENGLISH
W dniu 1 września 2017 roku, Misja Polska przy Zespole Szkół w Orchard Lake w stanie Michigan zawarła umowę z Avant Assessments (amerykańską firmą specjalizującą się w opracowywaniu testów językowych), na podstawie której zostanie opracowany pierwszy ogólnokrajowy egzamin z języka polskiego jako obcego w Stanach Zjednoczonych. Realizacja tego projektu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Konsulatu RP w Chicago, Zrzeszenia Nauczycieli Polskich oraz wielu organizacji polonijnych i osób prywatnych.

Test jest oficjalnym sprawdzianem znajomości języka polskiego, dzięki któremu uczniowie otrzymają specjalną pieczęć dwujęzyczności na ich świadectwach ze szkoły średniej w ramach programu “Seal of Biliteracy”.

“Język polski jest jednym z najważniejszych języków europejskich, Amerykanie polskiego pochodzenia są potomkami piątej pod względem liczebności grupy etnicznej, która budowała Amerykę. Dlaczego więc nie mielibyśmy mieć szansy zdawania testu z języka polskiego i otrzymania kredytów na uczelniach wyższych”- powiedział Konsul Konrad Zieliński z Konsulatu RP w Chicago, współinicjator projektu.

STAMP (ang. STAndards-based Measurement of Proficiency - standaryzowany sprawdzań biegłości językowej) przeznaczony jest dla osób od klasy siódmej do wieku dorosłego. Obecnie testy STAMP są oferowane w 11 językach i używane na całym świecie przez szkoły podstawowe, średnie i uczelnie wyższe.

Według koordynatora języka polskiego Misji Polskiej, Marzanny Owinski: “W Stanach Zjednoczonych mieszka około 10 milionów Amerykanów polskiego pochodzenia, jednak język polski nigdy nie był uznawany na poziomie krajowym w amerykańskich szkołach, ani w organizacjach językowych takich jak ACTFL (Amerykańskie Zrzeszenie Nauczycieli Języków Obcych)”. “Było dla mnie olbrzymim zaskoczeniem, że żadna amerykańska organizacja zajmująca się opracowywaniem i dystrybucją testów językowych nie posiada standardowego testu dla języka polskiego!” Owinski jest członkiem komisji w Departmencie Edukacji w Lansing, Michigan, pracującej nad wdrożeniem Seal of Biliteracy do szkół w Michigan. Jest również nauczycielką języka polskiego w St. Mary’s Preparatory, jedynej szkole średniej w Michigan z takim programem.

Test będzie dostępny dla każdej szkoły na terenie Stanów Zjednoczonych , oczekuje się jednak, iż największym zainteresowaniem będzie się cieszył w trzech stanach (Nowy Jork, Illinois i Michigan) charakteryzujących się największym skupiskiem Polonii, gdzie w każdym z trzech stanów mieszka około miliona naszych rodaków.

Zdaniem dyrektora MP, Marcina Chumieckiego “Z dumą mogę stwierdzić, że nasze działanie jest symbolem witalności kultury polskiej i jej dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych, szczególnie, że jest to kontynuacja misji naszego założyciela, która rozpoczęła się w 1885. Właśnie w tym roku ksiądz Józef Dąbrowski, uczestnik Powstania Styczniowego i polski duchowny, za zgodą papieża Leona XIII założył pierwsze polskie seminarium w USA imienia Św. Cyryla i Metodego w Detroit. Seminarium, działające do dzisiaj, było również pierwszą formalną szkołą wyższą dla osób polskojęzycznych oraz początkiem organizacji, którą znamy dzisiaj jako Zespół Szkół w Orchard Lake, a której Misja Polska jest jednym z trzech departamentów”. Chumiecki kontynuuje: “Cieszy mnie fakt, że możemy kontynuować misję ks. Dąbrowskiego i promować edukację, dziedzictwo polskie, a szczególnie naukę języka polskiego w Ameryce. Nieprzypadkowo umowę podpisujemy w dniu 1 września. To właśnie jest dzień, w którym wszystkie polskie dzieci rozpoczynają nowy rok szkolny. To również dzień, który będzie symbolizował wprowadzenie pierwszego ogólnokrajowego standardowego testu z języka polskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki”. Egzamin będzie gotowy na wiosnę 2018 roku.

Dowiedz się więcej: Misja Polska w Orchard Lake, MI · Seal of Biliteracy

Partner szkoły

Polish Roman Catholic Union of America Wyświetl wszystkich

Polub nas na FB