Wiadomości

Zbigniew Herbert
Wyświetl wszystkie

Wizyta studyjna pod hasłem “Partnerstwo dla Edukacji Polonijnej” z udziałem Prezes Szkoły im. Herberta, Ireny Woźniak

W dniach 15-18 listopada 2018 roku odbyła się w Warszawie wizyta studyjna dla kadry zarządzającej szkołami i placówkami edukacyjnymi za granicą.

Z ramienia naszej szkoły udział wzięła udział pani Irena Woźniak, prezes Szkoły im. Herberta, która wspólnie z przedstawicielkami z 10 krajów (Białorusi, Ukrainy, Włoch, Francji, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Belgii USA, Niemiec i Kataru) uczestniczyła w naradach i szkoleniach zorganizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”. Celem wizyty było zapoznanie uczestników z partnerami i pokazanie możliwości współpracy.

15 listopada – oficjalne rozpoczęcie wizyty w Domu Polonii i spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”, panem Dariuszem Piotrem Bonisławskim. Tematem spotkania było przedstawienie różnorodnych możliwości wsparcia dla nauczycieli, uczniów i szkół ze strony SWP i partnerów instytucjonalnych, między innymi Senatu RP.

Późnym wieczorem uczestniczki spotkania miały okazje zobaczyć, jak powstaje program na żywo w TVP Polonia. W programie Halo Polonia wystąpiły przedstawicielki z trzech krajów: Irena Woźniak reprezentująca Szkołę Języka i Kultury Polskiej im. Zbigniewa Herberta w Palos Heights w Stanach Zjednoczonych, Agnieszka Grochola z Irlandii, reprezentująca Polską Szkołę im. Wisławy Szymborskiej w Galwayi, oraz Helena Bac z Ogólnokształcącej Szkoły I - III st. z Polskim Językiem Nauczania w Grodku na Ukrainie. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” reprezentowała pani Joanna Grabek. Tematem spotkania, które poprowadził Adam Giza były “Zagrożenia i szanse polonijnej edukacji”.

Rozpoczęcie wizyty w Domu PoloniiRozpoczęcie wizyty w Domu Polonii

Program na żywo "Halo Polonia" w TV PoloniaProgram na żywo "Halo Polonia" w TV Polonia

16 listopada – spotkanie z uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie. Spotkanie niezwykle interesujące, którego tematem było programowanie i kodowanie przygotowane przez uczniów szkoły. Dyrekcja i nauczyciele przygotowali lekcje pokazowe z języka polskiego i historii.

Tego samego dnia uczestniczki wizyty miały okazję zobaczyć uroczystą zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, a następnie udały się do Senatu RP, gdzie spotkały się z Senator Janiną Sagatowską – Przewodniczącą Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Dyrektorem Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP, panem Grzegorzem Seroczyńskim. Tematem spotkania była “Rola Senatu RP we wsparciu edukacji polonijnej”.

Następnie grupa zwiedziła gmach Senatu RP, gdzie zostały zrobione pamiątkowe zdjęcia.

Krótko potem odbyło się spotkanie w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej z panią Joanna Szczawińską, dyrektor generalną MEN oraz Beatą Pietrzyk, naczelnikiem wydziału współpracy z Polonią w Departamencie Współpracy Międzynarodowej. Tematem spotkania było “Wsparcie metodyczne nauczycieli polonijnych w ramach programu MEN na rok 2019”.

Wieczorem uczestniczki wizyty studyjnej miały okazję obejrzeć musical “Piloci” w teatrze muzycznym Roma.

Wizyta w Szkole Podstawowej nr 75 w WarszawieWizyta w Szkole Podstawowej nr 75 w Warszawie

W Senacie RPW Senacie RP

W Senacie RPW Senacie RP

W Ministerstwie Edukacji NarodowejW Ministerstwie Edukacji Narodowej

17 listopada – zwiedzanie Muzeum Katyńskiego. Przewodnikiem był dyrektor muzeum, który w sposób ujmujący i niezwykle ciekawy opisywał te tragiczne wydarzenia. Na płycie pod krzyżem na terenie muzeum zostały wyryte słowa z wiersza pt. „Guziki” autorstwa naszego patrona, Zbigniewa Herberta: „Tylko guziki nieugięte…” (Otwórz wiersz).

Tego dnia odbyło się również spotkanie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego z prof. Anną Fidelus i ks. prof. Ryszardem Czekalskim. Tematem spotkania była “Oferta edukacyjna dla nauczycieli i studentów polonijnych”.

Po południu, w Domu Polonii im. A. Stelmachowskiego, siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, odbyły się warsztaty „ABC pisania i rozliczania projektów”, które poprowadziła pani Zenka Bańkowska, trener ODN SWP.

Wizyta w Muzeum KatyńskimWizyta w Muzeum Katyńskim

Spotkanie na Uniwersytecie Kardynała Stefana WyszyńskiegoSpotkanie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Spotkanie na Uniwersytecie Kardynała Stefana WyszyńskiegoSpotkanie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

18 listopada – zwiedzanie Warszawy wraz ze spacerem po Starym Mieście. Zakończeniem czterodniowej wizyty był uroczysty obiad, który miał miejsce w godzinach popołudniowych.

Program wizyty był przygotowany przez panie Katarzynę Czyżycką, dyrektora ODN SWSP, oraz  Joannę Grabek, koordynatora projektów.

Partner szkoły

Polish Roman Catholic Union of America Wyświetl wszystkich

Polub nas na FB